Quan tâm, chăm lo, mang niềm vui tới đồng bào các dân tộc biên giới khi Tết đến Xuân về, những ngày này, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đang được bộ đội biên phòng tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực.