Lữ đoàn 683 là đơn vị vận tải chiến lược, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển vật chất, hậu cần, binh khí kĩ thuật và vận chuyển quân cho các đơn vị khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời, sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn đóng quân khi có lệnh. Phát huy truyền thống "mở đường mà tiến, đánh địch mà đi, đã đi là đến đích, đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Hơn nửa thế kỉ qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần luôn đoàn kết, hiệp đồng, chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, lập nhiều kỉ lục trong vận tải quân sự, làm tròn chức năng đơn vị vận tải chiến lược, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kì đổi mới.