Các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế 2021 đang tích cực luyện tập và làm tốt công tác chuẩn bị để đạt thành tích cao tại Army Games năm nay.