Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 09/06/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Củng cố pháp lý về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện.