Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 04/6/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam thúc đẩy hợp tác, đối thoại tại Shangri - La 2023.

- Đảm bảo sức khỏe cho bộ đội diễn tập.

- Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước.

- Dịch vụ lưu trú du lịch phục hồi tích cực.