Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyên mục Thế giới Thể thao Điện tử - Số 63 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.