Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyên mục Quán thể thao - Số 45 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.