Những nội dung chính có trong chương trình Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 102:

- Nỗi buồn mang tên V.League khi các CLB không vì lợi ích chung.

- Sông Lam Nghệ An và nỗi lo xuống hạng.