Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao khả năng "tự đề kháng, tự miễn dịch" cho thanh niên quân đội trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội và Internet. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Toạ đàm "Thanh niên quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội" vừa diễn ra sáng ngày 17/5//2018. Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự và chỉ đạo buổi toạ đàm.