Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ giai đoạn (2015-2018) và phương hướng phối hợp giai đoạn (2018-2020) vừa diễn ra sáng nay. Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 28 đầu mối trong quân đội.