Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với Thiếu tá, bác sĩ Ánh Như. Người bác sĩ mang màu áo lính có ước mơ và lòng yêu nghề mãnh liệt.