Bắt đầu công việc từ sáng sớm đến 22 giờ đêm mới ngơi tay, nhưng với tấm lòng tất cả vì người dân và lợi ích xã hội, Thiếu tá QNCN Vũ Thị Phượng quản lý bếp ăn, Trường quân sự BTL Thủ đô Hà Nội cùng đồng đội đã quên đi mệt nhọc, lao động hăng say. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ ở đây dường như luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt  huyết với công việc thầm lặng này.