Chương trình "Nữ quân nhân"xin mời quý vị và các đồng chí tìm hiểu một loại sữa có thể thay thế sữa bò đó là sữa bí đỏ. Một loại sữa hạt cũng không kém phần bổ dưỡng như sữa bò và đặc biệt rất tốt cho trẻ em.