Khăng khít bên nhau, cùng góp phần làm nên những trang lịch sử hào hùng, tình đoàn kết chiến đấu 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia là biểu tượng cao đẹp trong chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ba dân tộc anh em luôn sát cánh bên nhau trong cuông cuộc đấu tranh giải phóng và kiến thiết, xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, giàu đẹp. Trong chương trình Ngôi sao đồng điệu tuần này chúng tôi xin giới thiệu một số tác phẩm ca nhạc tiêu biểu đã tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về "Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia".