Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện của lực lượng bộ đội BP, tiêu biểu là bộ đội BP tỉnh Quảng Ninh quan tâm chú trọng xây dựng vững mạnh an ninh khu vực biên giới biển trong chương trình Biển đảo Tổ Quốc số phát sóng ngày 22/2/2022.