Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện về tầm quan trọng của trồng và giữ rừng ngập mặn, lá chắn xanh giữ đất trước sóng biển, biến đổi khí hậu trong chương trình Biển đảo Tổ quốc phát sóng ngày 15/2.