Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 132:

- Cựu danh thủ Quản Trọng Hùng với ấn tượng với bộ đôi Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải

- Bật mí về tiền vệ Trương Tiến Anh