Cùng đến với những điểm sáng trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn Quân khu 3:

- Các đơn vị ngành than diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty.

- Vững vàng nơi đầu sóng.

- Bệnh viện Quân y 5 làm theo lời Bác.