Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Chuyện kể về những kỷ vật thiêng liêng gắn với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.