Với gần 2000 tranh vẽ chân dung Bác, họa sĩ Trần Xuân Phúc đã được đồng nghiệp trìu mến gọi bằng cái tên Họa sĩ vẽ tranh Bác Hồ. Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những bức tranh đặc biệt về Bác Hồ của họa sĩ Trần Xuân Phúc.