Sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả là những điều nói về mô hình chi bộ quân sự trên địa bản tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chi bộ quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, trực tiếp lãnh đạo xây dựng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cơ động, vững mạnh về mọi mặt, góp phần cùng lực lượng vũ trang địa phương và các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.