Chỉ có tình cảm, tấm lòng kiên cường nơi tuyến đầu chống dịch và nơi hậu phương hòa làm một mới đủ sức lấp đi khoảng trống ấy để những người cán bộ, chiến sĩ như Thiếu tá, QNCN Vũ Thị Phượng, Quản lý bếp ăn, Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội yên tâm, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong bất cứ hoàn cảnh nào.