Những ca khúc viết về Đảng  bao giờ cũng xuất phát từ niềm tin sâu sắc và tình yêu bao la dành cho Đảng và bác Hồ kính yêu. Trong những ngày cả nước đang vui mừng chào đón mùa xuân thứ 87 của Đảng, trong chương trình ngôi sao đồng điệu tuần này sẽ là chùm ca khúc "Sáng mãi niềm tin".