Tiếng đàn tính và những lời then như một món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào các dân tộc thiểu số như Tày, Thái. Từ bao đời nay câu hát vẫn theo họ lên nương, rẫy. Hát then ngày càng mang đậm hơi thở của cuộc sống, trong đó những câu hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ được đặt lời mới trên nền then cổ cũng tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng người nghe.