Phóng sự ảnh - Số 1420: "Sắc vàng nơi địa đầu Tổ quốc".