Một trong những niềm tự hào của người lính là bộ quân phục. Nhưng không phải ai cũng biết và tận mắt chứng kiến những bộ quân phục được may như thế nào. Trong thời lượng còn lại của Bản tin Ngày mới, chúng ta sẽ cùng tới Công ty Cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần để tham gia cùng dây chuyền may quân phục của những người lính thợ ở đây.