Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nỗ lực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thực hiện Chỉ thị số 106 của Bộ Quốc phòng về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ghi nhận mới đây tại Quân đoàn 3 cho thấy, để hoàn thành “nhiệm vụ kép”, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả, vừa huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch.