Phóng sự ảnh - Số 2553: "Phố Hàng Mã khoác lên màu áo mới đón Tết Nhâm Dần 2022".