Phóng sự ảnh - Số 2551: Làng quất Tứ Liên vào vụ Tết.