Trong phần 4 của seri "Phát minh trong y học", chúng ta đã được tìm hiểu nhiều phát minh mới có tác dụng vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội của nhân loại. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về những phát minh khác của y học đó là phát minh viên nang nội soi và cách phát hiện nhóm máu trong cơ thể một con người, để xem chúng được ra đời và công dụng của chúng như thế nào.