Trong phần 4 seri "Phát minh trong y học", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ôn lại câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của thần dược - chất kháng sinh penicillin cũng như tìm hiểu thêm về hệ thống miễn dịch phòng thủ trong cơ thể người.