Chiều ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong Quân đội trước ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đang công tác trong quân đội.