Sáng ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 19. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Trung  ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; các đồng chí Phó Chủ hiệm Tổng cục Chính trị: Trung tướng Đỗ Căn, Trung tướng Lê Hiền Vân.