Sau 4 ngày đêm đàm phán căng thẳng, các nước Liên minh Châu Âu EU đã đạt được đồng thuận về gói cứu trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đây được đánh giá là hành động chưa từng có cho thấy tinh thần đoàn kết trong gần 7 thập kỉ Châu Âu hội nhập. Chương trình Người quan sát phát sóng ngày 26/7 sẽ cùng các chuyên gia phân tích, bình luận cụ thể hơn về vấn đề này.