Những nữ quân nhân có tay nghề vững và đảm nhiệm các vị trí công việc khó ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các nhà máy quốc phòng. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi giới thiệu về một nữ quân nhân, đạt tay nghề thợ giỏi cấp Tổng cục, cấp toàn quân trong điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn mất mát lớn, lại là một điển hình vượt khó hiếm có ở nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Chị là Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Phân Xưởng Dụng cụ, Nhà máy Z129.