Trong cuộc chiến cam go với đại dịch Covid-19 lần thứ 4, đã có hàng ngàn nữ dân quân tham gia chống dịch, tình nguyện đến các điểm nóng thực hiện nhiệm vụ như tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu, sự nỗ lực, khéo léo và nhiệt huyết của các chị đã góp phần để thành phố sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.