Những bức ảnh khiến người Việt Nam yêu nước Nga hơn, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước được bồi đắp thêm mỗi ngày trên nền tảng những tình cảm tốt đẹp biết bao thế hệ người Việt Nam và Nga trong quá khứ, hiện tại và tương lai.