Chương trình Nhịp cầu khán giả số 243 có một số nội dung chính sau đây:

- Mục Câu chuyện hậu trường sẽ giới thiệu đến quý vị và các đồng chí chương trình Hậu phương chiến sĩ "Sau phím dương cầm".

- Mục Điểm nhấn trong tuần là nội dung những chương trình đặc sắc sẽ lên sóng kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tuần từ ngày 01/01 đến 07/01/2018.