Chương trình Nhịp cầu khán giả số 236 có một số nội dung chính sau đây:

-  Mục câu chuyện hậu trường: Những hình ảnh về ekip sản xuất chương trình "Hồ sơ chiến tranh nhân dân" trong câu chuyện "Lính bắn tỉa".

- Mục điểm nhấn trong tuần là nội dung một số chương trình sẽ lên sóng trên kênh QPVN tuần từ ngày13 đến ngày 19/11/2017.