Trong bối cảnh dịch Covid-19 có khả năng tái bùng phát trở lại sau khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần được nối lại, nhiều quốc gia trong ngày hôm qua (28/06) đã buộc phải siết chặt hơn các biện pháp kiểm soát dịch.