Kết thúc Hội nghị Cấp cao Asean lần thứ 36 diễn ra dưới sự chủ trì của Việt Nam trên cương vị nước Chủ tịch Asean năm 2020, qua hình thức thức trực tuyến, lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên đã đánh giá cao kết quả của hội nghị lần này.