Suốt mấy chục năm làm việc không mệt mỏi, hết mình vì báo chí và nghệ thuật nhiếp ảnh, đề cao tính nhân văn trong nghệ thuật, Đại tá, nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hồng đã vinh dự được nhận hơn 20 giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế, nhưng với ông, đó chưa phải là điểm dừng, bởi con người ông là thế, luôn muốn đi đến tận cùng của sự thật, muốn đạt đến tận cùng của đam mê với nhiếp ảnh.