Vẫn còn đó những người nặng lòng với nghệ thuật dân gian đang hàng ngày cất lên tiếng đàn, tiếng hát mà cha ông mình truyền lại để lưu giữ và phát triển những giá trị của truyền thống. Không chỉ vậy họ còn hát lên những lời ca mới kể về cuộc sống và tâm tình của con người hiện tại vẫn được ngân lên trong những giai điệu cổ để làn điệu dân ca truyền thống của quê hương mình tiếp tục được lưu truyền, lan xa.