Tại cuộc họp ngày 04/11 của Hội đồng Nhà nước tối cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh hợp nhất nhà nước liên minh.