Tiếp tục các diễn biến về cuộc đảo chính tại Sudan, cộng đồng quốc tế ngày 25/10/2021 đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các quan chức chính phủ Sudan bị quân đội nước này bắt giữ trước đó.