Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, người Raglai chiếm tỉ lệ thấp, người Raglai sinh sống lâu đời trên mảnh đất Nam Trung Bộ và là dân tộc có nền văn hóa đặc sắc gắn với điều kiện môi sinh của cư dân nông nghiệp nương rẫy. Giữa rừng núi cao nguyên, những ngôi nhà sàn của người Raglai đơn sơ, nhưng vững chãi như chính bản tính hiền hoà, chân chất, gắn bó cuộc sống của họ với thiên nhiên núi rừng. Và dưới những mái nhà sàn ấy, cộng đồng người Raglai vẫn giữ được nền văn hoá mang đậm bản sắc, niềm tự hào của dân tộc mình.