Là cái nôi đào tạo sĩ quan trẻ phục vụ công tác phiên dịch và đối ngoại quốc phòng, Học viện Khoa học Quân sự luôn cố gắng xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ thuận lợi nhất cho học viên. Không chỉ được trang bị nhiều phòng học chuyên ngành hiện đại, hệ thống giảng đường, phòng ở tiêu chuẩn cao, Học viện còn tạo nhiều cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp sát với thực tế các sự kiện đối ngoại mà học viên sẽ đảm trách sau khi ra trường.