Leonardo da Vinci, một thiên tài người Ý, người đã nổi tiếng từ thế kỷ 16, ông để lại không chỉ những kiệt tác và phát minh quan trọng có tầm ảnh hưởng đến tận bây giờ, bao gồm những tác phẩm để đời như Mona Lisa hay còn có một cái tên khác là La Joconde, hay tác phẩm bữa ăn tối cuối cùng cùng rất nhiều những tiêu chuẩn hội họa như tỉ lệ vàng, quy tắc 1:3. Ngoài ra, ông cũng chính là người đã đưa ra những khái niệm cơ bản về những thiết bị sau này được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy hay máy tính...