Trong chương trình Hồ sơ mật tuần này chúng tôi muốn kể với các bạn một nhà thiên tài kiệt xuất, một nhà sáng chế vĩ đại trong lịch sử nhân loại và hơn thế nữa ông còn là nguồn gốc của rất nhiều bí ẩn cho đến giờ vẫn đang gây tranh cãi. Ông là Leonardo da Vinci, người dường như biết mọi thứ, có khả năng làm mọi thứ. Nhiều công trình để lại của người này hiện vẫn là các ẩn số không sao giải thích được.