Phóng sự ảnh - Số 2508: Lễ mát nhà của người Mường.